Drukarki dostarczone przez klienta

Czas naprawy drukarki w naszej firmie wynosi zwykle 3 dni robocze jeżeli uszkodzenie jest typowe i nie wymaga specjalnego zamawiania części. Koszt najczęstszych napraw wynosi     80 zł + VT
Klient, który przynosi drukarkę do naprawy  podpisuje zlecenie naprawy i otrzymuje potwierdzenie wraz z informacją o przypuszczalnym uszkodzeniu i rokowaniach naprawy na podstawie ustnego opisu awarii przez klienta.
Klient jest proszony o dokonanie zapłaty z góry za przegląd i testowanie drukarki oraz  dokonanie diagnozy uszkodzenia w wysokości 20 zł
Następnego dnia serwisant , po dokonaniu przeglądu i sprawdzeniu  drukarki, informuje klienta telefonicznie lub emailem o zdiagnozowanym rodzaju uszkodzenia i szacunkowym koszcie oraz terminie naprawy.
Po akceptacji przez klienta serwisant przystępuje do naprawy drukarki. W tym przypadku koszt diagnozowania uszkodzenia jest odliczany  do  kosztu naprawy.
W przypadku rezygnacji przez klienta  z naprawy drukarkę  należy odebrać w terminie 1 miesiąca. Nie odebranie drukarki w tym terminie  traktujemy jako zgodę na jej utylizację.