Program Comarch ERP OPTIMA - moduł Księga Handlowa

Program księgowy Comarch OPTIMA
Moduł Księga Handlowa

Program księgowy dla firm i biur rachunkowych

  Zamów bezpłatny pokaz   Gwarancja       Jak kupić  


Realizuje nastepujące funkcje:

Program księgowy pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską. 

Podstawowe cechy modułu to:

 • wielopoziomowy plan kont
 • podział na dzienniki cząstkowe
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych)
 • schematy księgowe - możliwość łatwego tworzenia
 • dowolne definiowanie oraz wydruk zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, raporty rozbudowane o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta
 • rejestry VAT - prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT UE
 • deklaracje podatkowe PIT-5, PIT-5 L oraz CIT-2
 • Kwartalna Deklaracja Podsumowująca (VAT-UE A i B) pokazująca, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe.

Opis:


Elastyczność - większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Aktualność - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów. Gwarancja - należy do nielicznych w Kraju programów z pisemną gwarancją producenta; gwarancja na zgodność z aktualnymi przepisami państwowymi oraz na poprawność działania istniejących funkcji. 

Moduł podstawowy Księga Handlowa umożliwia:
 • prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy
 • prowadzenie bufora księgowań (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej: - Rejestry VAT (rozbudowane zgodnie z nową ustawą o VAT, możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe), - Raporty kasowo/bankowe
 • wykorzystanie funkcji wzorców księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont). Wzorce księgowań dotyczą - rejestrów VAT, - raportów kasowo/bankowych, - listy płac z modułu Płace i Kadry, - dokumentów handlowych (faktury sprzedaży oraz zakupu) - dokumentów magazynowych (np. MM, PW, RW itp.),- odpisów amortyzacyjnych, deklaracji
 • księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc, kwartał)
 • możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe
 • różnego rodzaju zestawienia w tym:- bilans firmy, - rachunek zysków i strat, - przepływy środków pieniężnych, - kontrola kręgu kosztów
 • współpraca z modułem Analizy
Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:
 • obsługę kont walutowych
 • możliwość wprowadzenia do systemu Bilansu Otwarcia w walucie dla kont walutowych.
 • dołożony został dodatkowy parametr pozwalający na przeliczenie obrotówki w konkretnej walucie obcej oraz sporządzenie wydruków w zadanej walucie.
 • z poziomu obrotówki jest dostępna funkcja Kontroli sald kont rozrachunkowych. Funkcja ta, w przypadku włączonego modułu Księga Handlowa Plus, została rozbudowana o możliwość podglądnięcia zapisów również w walucie obcej
 • dodano test na sprawdzenie poprawności waluty na koncie księgowym i dekretach.
 • jeśli użytkownik korzysta z tego modułu to posiada możliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie
 • możliwość wprowadzania dokumentów w walutach do rejestrów VAT i rozliczanie podatku VAT przeliczanego po ustalonym kursie.


Bezpłatne prezentacje:
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, Mikołów, Rybnik, Racibórz, Knurów, Ornontowice, Pyskowice, Srzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle,Tarnowskie Góry, Piekary, Świętochłowice, Ruda Śląska....