Zarządzanie PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe - Aplikacja Comarchu

Można już składać zamówienia na Comarch PPK!

Wdrożenie PPK jest obowiązkowe od 1 lipca 2019 roku  dla firm zatrudniających powyżej 250 osób,

Jest już dostępna najnowsza wersja (2019.1.1) aplikacji Comarch PPK do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Można już teraz zapoznać się z nowym cennikiem Comarch PPK: zobacz cennik

Zarządzanie PPK Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie. Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK to:

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • rejestr pracowników
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

Comarch PPK ułatwia komunikację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi podmiotami w procesie obsługi PPK (m.in. instytucjami finansowymi świadczącymi usługi PPK).

Co ważne, aplikacja powstała i będzie się rozwijać wg. założeń Grupy Roboczej PPK w skład której wchodzą firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania dla HR (m.in. Comarch S.A.) oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków HR.
Grupa Robocza PPK postawiła sobie za cel wypracowanie uniwersalnego formatu wymiany danych miedzy pracodawcą a instytucją finansową świadczącą usługi PPK.

Przygotowanie do Pracowniczych Planów Kapitałowych to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa, które będzie wymagało dużych nakładów sił i środków. Dlatego nie powinno się odkładać wdrożenia na ostatnią chwilę.  Może się bowiem okazać, że zostało już za mało czasu. Warto z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresować się tematem i wdrożyć dedykowane rozwiązanie IT, które pomoże uporać się z nowymi obowiązkami.

 • od 1 lipca 2019 roku PPK dla firm zatrudniających powyżej 250 osób,
 • od 1 stycznia 2020 roku PPK dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 roku PPK dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 roku PPK dla pozostałych podmiotów, w tym dla sektora finansów publicznych.