Program ERP OPTIMA - moduł Faktury, Magazyn itp.

Handel

Moduł handlowy pakietu Comarch OPTIMA

Także jako samodzielny program


    Zamów bezpłatny pokaz   Gwarancja       Jak kupić  


Przeznaczenie:

Program przeznaczony jest dla małych i średnich firm do obsługi działów sprzedaży, magazynów, windykacji i innych. 
Jest integralnym modułem pakietu oprogramowania Comarch OPTIMA    Może też pracować jako samodzielny moduł. 

Realizuje m. in. nastepujące funkcje:
 • fakturowanie z rozbudowanym systemem rabatowania
 • prowadzenie kas
 • rozliczanie i nadzorowanie płatności
 • gospodarka magazynowa
Szczególne zalety:

Oprogramowanie modułu Handel pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pracując na programie, Użytkownicy prowadzą i zarządzają gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN. 

CDN OPT!MA zapewnia skuteczne prowadzenie kilku magazynów. Użytkownicy systemu, chcąc usprawnić obsługę magazynu, mogą wykorzystać funkcję automatycznego generowania dokumentów, np.: faktury na podstawie Wydania Zewnętrznego (WZ)/Przyjęcia Zewnętrznego (PZ), Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie zamówienia. Moduł Handel pozwala także na generowanie jednej faktury z kilku dokumentów magazynowych. 

Program umożliwia ewidencjonowanie towarów prostych i złożonych (kompletacja). Kompletacja towarów złożonych odbywa się na podstawie określonych przez Użytkownika receptur. 

Ponadto CDN OPT!MA Handel to:

 • ewidencja dokumentów handlowych związanych zarówno z rezerwacjami i zamówieniami towarów jak również ze sprzedażą i zakupami
 • obsługa fatur zaliczkowych
 • ewidencja dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ), wewnętrznych (BO, PW, RW, MM, AI - arkusze inwentaryzacyjne) z możliwością zapisu do bufora
 • duża swoboda ustalania schematu obiegu dokumentów w firmie, dzięki możliwości ich przekształcania (np. Faktura Pro-Forma do Faktura Sprzedaży do Wydania Zewnętrznego)
 • kontrola ilości na dokumentach rozchodowych
 • wielomagazynowość
 • obsługa przesunięć międzymagazynowych zarówno w magazynach lokalnych jak również w oddziałach rozproszonych
 • obrót opakowaniami kaucjonowanymi z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie
 • szeroki system rabatowania
 • pełna informacja o stanach magazynowych (ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamówieniach itp.)