Program Comarch KLASYKA - Księga Handlowa (KH)

Program księgowy 
Księga Handlowa (KH)

COMARCH Klasyka

 

  Zamów bezpłatny pokaz       Gwarancja       Jak kupić

Przeznaczenie:

Oprogramowanie do prowadzenia pełnej księgowości.Program przeznaczony jest dla małych i średnich firm. Technologia DOS.System operacyjny Windows nie jest konieczny.
Współpracuje ze wszystkimi programami z grupy    CDN Klasyka
 

Opis:

Programy finansowo-księgowe powinny posiadać gwarancję producenta - program KH spełnia ten ważny wymóg.

Program Księga Handlowa to w pełni zgodny ze znowelizowaną Ustawą o Rachunkowościobowiązującą od stycznia 2002 r., to sprawdzony produkt, który zapewnia Użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy. Program umożliwia prowadzenie księgowości w formie dzienników cząstkowych, ponadto zawiera ewidencje pomocnicze:
 • rejestry VAT
 • ewidencje dodatkowe przychodów i kosztów
 • rejestry kasowo/bankowe
 • księga inwentarzowa (śreodki trwałe ST)
Zastosowanie mechanizmu "wzorce księgowań" w znacznym stopniu usprawnia Operatorowi proces księgowania. Dokumenty wprowadzone w ewidencjach pomocniczych są automatycznie przenoszone do Księgi Głównej lub wcześniej do bufora księgowań , w którym można dokonać ich poprawy. 

Dział księgowości szybko i sprawnie może kontrolować rozrachunki z kontrahentami (w tym również walutowe:). Umożliwiają to funkcje:
 • należności i zobowiązania
 • naliczanie odsetek od należności
 • wydruk ponagleń (upomnienia)
 • wydruk potwierdzenie salda
Oprócz podstawowych informacji o należnościach i zobowiązaniach, księgowość może skorzystać z funkcji automatycznego naliczania odsetek, wydruku ponagleń do zapłaty czy potwierdzenia salda. 

System może służyć także jako źródło wielu raportów umożliwiających analizę danych (zestawienie obrotów i sald, struktura wiekowa należności i zobowiązań, bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itd.). Dzięki analizom oraz stworzonemu w programie Systemowi Informacji Szefa (SIS). 
Płynność finansowa i rachunkowość zarządcza - przedsiębiorca może w pełni kontrolować płynność finansową firmy oraz poznawać wskaźniki finansowo–ekonomiczne, niezbędne dla rachunkowości zarządczej. 

Dodatkowo system współpracuje z aplikacją Efekt(CDN) umożliwiającą korzystanie z dodatkowych zestawień i raportów oraz z programem XLink(CDN), który umożliwia tworzenie własnych raportów w arkuszu MS Excel

Ponadto program Księga Handlowa umożliwia:
 • sprawne rozliczanie firmy dzięki możliwości importu operacji z innych programów CDN Klasyka
 • wybór odpowiedniej dla Firmy metody rozliczenia VAT (np. metody kasowej)
 • kwartalne rozliczenie VAT
 • amortyzacjia kosztowea i bilansowa
 • księgowania okresowe
 • kontrola kręgu kosztów
 • deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-7K
 • Kwartalne Deklaracje Podsumowujące VAT-UE wraz z załącznikami
 • deklaracje dochodowe CIT-2, CIT-2/O oraz PIT-5, PIT-5L oraz PIT-5/A


Bezpłatne prezentacje:
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, Mikołów, Rybnik, Racibórz, Knurów, Ornontowice, Pyskowice, Srzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle,Tarnowskie Góry, Piekary, Świętochłowice, Ruda Śląska....